Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

trespass
15:45
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
trespass
15:36
1292 0eee 500
Reposted frommoai moai viapomruki pomruki

June 11 2018

trespass
17:41
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viapomruki pomruki

May 31 2018

trespass
16:42
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viapomruki pomruki
trespass
16:42
9472 daf8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki

May 26 2018

trespass
06:18
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty

May 18 2018

trespass
07:11
trespass
07:11
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
trespass
07:10
Zrezygnowaliśmy z tak wielu rzeczy.
Powinniśmy być razem.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabelieve17 believe17

May 11 2018

trespass
19:22
6544 c0b9 500
Reposted fromtola tola viapomruki pomruki
trespass
19:20
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadreamerlive dreamerlive

April 24 2018

trespass
05:43
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
trespass
05:43
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viapomruki pomruki

March 30 2018

trespass
12:36
3519 a611 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 27 2018

trespass
17:19

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viapomruki pomruki
trespass
17:17
1366 0a8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapommy pommy
trespass
17:16
8023 5bf4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 19 2018

trespass
07:50
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

March 16 2018

trespass
09:14
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawinnym-swiecie winnym-swiecie

March 08 2018

trespass
19:16
6912 46aa
Reposted fromGIFer GIFer viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl