Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

trespass
18:45
5681 20c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
trespass
18:45

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
trespass
18:44
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viapureevil pureevil
trespass
18:44
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapureevil pureevil
trespass
18:43
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss
trespass
18:42
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viafoodforsoul foodforsoul

June 06 2017

trespass
18:37
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapomruki pomruki

June 05 2017

trespass
14:58
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir

June 04 2017

trespass
13:56
8227 ffa5
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 03 2017

trespass
19:25
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
trespass
19:24
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby Twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromlovvie lovvie viamuchless muchless
trespass
19:24
9053 d76c
trespass
19:19
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacytaty cytaty

June 01 2017

trespass
19:45
Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.

May 30 2017

trespass
15:49
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
trespass
15:49
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viawinnym-swiecie winnym-swiecie
trespass
15:48
4010 eb9d 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakeepfit keepfit
trespass
15:48
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan vianivea nivea

May 29 2017

trespass
09:40
postaw na siebie
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viawordshurt wordshurt
trespass
09:40
Śliczna z Ciebie maruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl