Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

08:06
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)

May 21 2017

trespass
15:03
6036 8d71
Reposted fromcalifornia-love california-love
15:02
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viazycienaspsuje zycienaspsuje
trespass
14:59
6384 9d34
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 20 2017

trespass
12:33
6018 3ef6
Reposted fromskrzacik skrzacik viafeminine feminine

May 19 2017

trespass
10:26
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
trespass
10:24
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

May 15 2017

trespass
19:54
8309 def7
Reposted fromcalifornia-love california-love
trespass
19:54
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
trespass
19:54
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
trespass
19:53
8220 39af
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
trespass
19:51
"Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia."

May 14 2017

trespass
16:37
6125 5374
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
trespass
16:34
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawordshurt wordshurt

May 12 2017

trespass
13:10
Pracuj nad sukcesem w ciszy. Niech krzyczą za ciebie twoje osiągnięcia.
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje
trespass
13:07
Całkiem inaczej kusisz, tak bardzo w sobie masz coś. Coś co chcę mieć na własność, później przy tym zasnąć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

May 10 2017

16:29
5130 ba1d 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakobiety kobiety
trespass
16:27
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viameovv meovv
trespass
12:31

May 09 2017

trespass
14:43
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viapureevil pureevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl