Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

trespass
10:35
Pokażcie światu, kim dzisiaj jesteście. Wszystkim, co mamy, jest bowiem dzień dzisiejszy. Wczorajszy przeminął, a jutro może nie nastąpić. 
— Rebekah Crane
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafoodforsoul foodforsoul

July 10 2018

trespass
07:31

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viazycienaspsuje zycienaspsuje

July 07 2018

trespass
08:52
Nagle zerwał się na równe nogi, pociągnął mnie za sobą i objął. Odpłynęłam. Mogłabym tak już pozostać na zawsze.
— (...)
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty

July 06 2018

trespass
07:36
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

July 05 2018

trespass
18:21
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

June 24 2018

trespass
16:24
trespass
16:21
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaIriss Iriss

June 20 2018

trespass
15:45
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
trespass
15:36
1292 0eee 500
Reposted frommoai moai viapomruki pomruki

June 11 2018

trespass
17:41
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viapomruki pomruki

May 31 2018

trespass
16:42
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viapomruki pomruki
trespass
16:42
9472 daf8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki

May 26 2018

trespass
06:18
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty

May 18 2018

trespass
07:11
trespass
07:11
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
trespass
07:10
Zrezygnowaliśmy z tak wielu rzeczy.
Powinniśmy być razem.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabelieve17 believe17

May 11 2018

trespass
19:22
6544 c0b9 500
Reposted fromtola tola viapomruki pomruki
trespass
19:20
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadreamerlive dreamerlive

April 24 2018

trespass
05:43
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
trespass
05:43
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl