Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

trespass
09:27
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

January 10 2018

trespass
17:49
trespass
17:47
I feel like there are two versions of me, and they are being torn apart.
— Stevie J. Cole, LP Lovell - Wrath
Reposted frommefir mefir

January 07 2018

trespass
18:09
bądź bardzo obok.
trespass
18:08

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery

January 06 2018

trespass
18:33
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
trespass
18:32

  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.

— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć

December 23 2017

trespass
10:13
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
trespass
10:12
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki

December 20 2017

trespass
18:45
trespass
18:45
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viacompletelydifferent completelydifferent

December 18 2017

trespass
20:48
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
trespass
20:48
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazycienaspsuje zycienaspsuje
trespass
20:47
Im dłużej tutaj siedzę, tym bardziej chcę do Ciebie w każdy dzień i w każdą noc, chciałbym być w pobliżu rąk.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

December 17 2017

trespass
19:01
trespass
18:57
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viazycienaspsuje zycienaspsuje

December 04 2017

trespass
08:32
Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. 
— Edward Stachura.
trespass
08:31
trespass
08:31
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
trespass
08:30
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl