Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

trespass
07:50
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

March 16 2018

trespass
09:14
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawinnym-swiecie winnym-swiecie

March 08 2018

trespass
19:16
6912 46aa
Reposted fromGIFer GIFer viafoodforsoul foodforsoul
trespass
19:16
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul

March 06 2018

trespass
19:29

March 01 2018

trespass
19:59
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski

February 25 2018

trespass
16:10
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation vianensie nensie

February 24 2018

trespass
16:09
6890 af67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatereseek tereseek

February 22 2018

trespass
20:31
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakrainakredek krainakredek

February 21 2018

trespass
07:01
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik

February 17 2018

15:27

February 14 2018

trespass
16:10
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
Reposted fromhole-love hole-love viapureevil pureevil
trespass
16:10
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viapureevil pureevil
16:10
8137 74c4 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viapureevil pureevil

February 08 2018

trespass
14:42
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
trespass
14:42
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viapureevil pureevil

February 06 2018

trespass
08:09
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viatereseek tereseek
trespass
08:09

January 29 2018

trespass
15:22
Kiedy cię nie ma to wracam do ciebie myślami,bo jak się tylko widzimy to zwykle odrazu się zapominamy.
— "Wino, kobiety i śpiew"
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

January 22 2018

trespass
20:42
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie, to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie, nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie... idiotko. 
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl